1ust derya av

 

GÜNCEL HABERLER

SPOR HABERLERİ

Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi hakkında neredeyse her karakolda veya emniyet müdürlüklerinde farklı uygulamalar yapılıyor. 

Bu durumda en doğru hareket; DERNEĞİMİZDEN, bağlı olduğunuz il/ilçe jandarma komutanlıklarından veya il/ilçe emniyet müdürlüklerinden gerekli belgelerin ne olduğunu öğrenip zaman kaybını önlemenizdir. 

 

Av tezkeresi, Sahiplik Belgesi veya Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinde kayıtlı Yivsiz Av Tüfekleri yasal engel hali bulunmayan kişilere satış veya hibe yoluyla devredilebilir.

Şahsın vefatı halinde kanuni yollardan diğer mirasçıların muvafakati alınmak şartıyla engel hali olmayan mirasçılardan birine intikal edebilir.

Devredilen yivsiz av tüfekleri devir alan kişi adına yivsiz tüfek ruhsatnamesine bağlanmadan teslim edilmez. Aksine hareket edenler hakkında adli işlem yapılır.

Devir işlemlerinde, silahı devralan şahsın Yönetmeliğin 14 ncü maddesine göre ruhsat almaya engel bir durumunun bulunmadığının tespiti halinde, devreden ve devralan ile birlikte ruhsat işlemini yapan birim amiri/komutanının da imzalayacağı bir devir tespit tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir.

Gerekli belgeler;

Devredildiğine dair dilekçe

Devralındığına dair dilekçe

Devredenin yivsiz tüfek ruhsatı

Devralanın yivsiz tüfek ruhsatı

Hava Durumu

Trabzon