1ust derya av

 

GÜNCEL HABERLER

SPOR HABERLERİ

Sürdürülebilir Av Yönetimi İhtisas Toplantısı Antalya'da Yapıldı...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sürdürülebilir Av Yönetimi İhtisas Grubu’nun düzenlediği, “Sürdürülebilir Av Yönetimi İhtisas Grubu Toplantısı” 10-11 Nisan’da Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantı Vali Sebahattin Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özyanık, Serik Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Aykut Tanrıverdi, bölge müdürleri, daire başkanları, öğretim görevlileri AYHAK Başkanı Kamil Üçbaş ve şube müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantıda av yönetiminde yaşanan sıkıntılar, av hayatının ve biyoçeşitliliğin korunması ve Kaçak avcılıkla mücadele yöntemleri gibi konular ele alındı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özyanık toplantıda yaptığı konuşmada, bakanlık olarak idari organizasyonun yanında katılımcılığı arttırmak amacıyla ihtisas gruplarını oluşturduklarını, Sürdürülebilir Av Yönetimi İhtisas Grubu’nun da av hayatını, biyoçeşitliliği ve doğal hayatı korumak üzere oluşturulduğunu belirtti.

‘Kanunların verdiği görevle mükellefiz’ anlayışından sıyrılmak gerektiğinin altını çizen Özyanık, hukukun ve yasaların verdiği görevlerin yanı sıra toplumun ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini vurguladı. Sürdürülebilir av hayatı ve biyoçeşitliliğimiz sayesinde Türkiye’de av turizminin gelişmeye başladığına değinen Özyanık, kaçak avcılıkla mücadele hususunda hedefin kaçak avlananları cezalandırmak olmadığını, kaçak avcıları tetik düşmeden önce, yani yaban hayatı zarar görmeden önce yakalamak gerektiğini vurguladı.

Antalya’nın doğal hayat, yaban hayatı, endemik bitki ve ormanlar bakımından zengin bir bölge olduğunu belirten Vali Sebahattin Öztürk ise, her şeyden önce eğitim ile toplumda doğal hayat ve doğal hayatı koruma bilincinin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Toplumun genelinde çevre bilincinin geliştirilmesinin hem doğanın korunması hem de av turizmi gibi alternatif turizm çeşitliliğinin oluşması bakımından önemini vurgulayan Vali Öztürk, Valilik olarak doğanın korunması için yapılan bütün çalışmaların arkasında olacaklarını belirtti.

Avcılık ve Yaban-Av Hayatı Koruma Konfederasyonu (AYHAK) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Üçbaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak, av ve yabanhayatı ile ilgili tüm kurumları bir araya getirerek ''Sürdürülebilir Av Yönetimi İhtisas Grubu'' toplantısı düzenleyen genel müdürlüğe ve emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında toplumun en güvenilir kesimlerden biri olan yasal avcılarla yasadışı avcılık yapanları birbirinden ayırması gerektiğinin altını çizdi. toplantıya katılan kurumların av ve yaban hayatı ve avcılarla ilgili yaptığı yanlışları ve yapılması gerekenleri anlattı. bilim adamlarının ve üniversitelerin desteklenmesi gerektiğini, avcı eğitimlerinde kullanmak için her ilde poliğonların acil yapılması gerektiğini anlattı. yasalara uyan avcıların haksız yere cezalandırıldığının örneklerini verdiği konuşmasında yaban hayatının korunmasında toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avcılık ve koruma kontrol konusunda ise önce genel müdürlük kendi personelini, denetim yapan ekipleri ve jandarmayı eğitmesi için yeni bir eğitim proğramı yapılmalıdır.

Toplantı sonucunda 2014 yılı “Yasa Dışı Avcılıkla Mücadele Yılı” olarak ilan edilerek, toplantıda tartışılarak uygulamaya aktarılması kararlaştırılan konularda tüm katılımcılar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne gerekli desteği vereceklerini beyan etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AV YÖNETİMİ İHTİSAS GRUBU TOPLANTI SONUÇ BİLDİRGESİ

Bölge Müdürlüklerinin koordinesinde; il şube müdürlükleri ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından işbirliği içerisinde, avcı eğitim kurslarına katılımın artırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilecek ayrıca halk eğitim merkezi veya özel eğitim kurumları tarafından açılan kursların izlenmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır.

İlköğretim müfredatında biyolojik-çeşitlilik, yaban hayatı ve doğa koruma konularının yer alması ve “Okullar Hayat Olsun” projesinde av ve yaban hayatına yer verilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar öncelikli olarak ele alınacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde av ve yaban hayatı konularında görsel eğitim setleri hazırlanacaktır. Setlerin hazırlanmasında gerekli görülmesi halinde hizmet satın alınması yapılacaktır. Hazırlanacak bu eğitim setlerinin okullarda, askeri birliklerde, köylerde, avcı derneklerinde kullanılması sağlanacaktır.

Bölge Müdürlüklerince; av ve yaban hayatı kaynaklarının korunmasının önemini vurgulamak için ilgi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kokart, şapka t-shirt, afiş, broşür vb. materyaller hazırlanacak ve bir program çerçevesinde dağıtılacaktır.

Av ve yaban hayatının önemine yönelik olarak kamu spotu filmler hazırlanarak bu filmlerin ulusal ve yerel televizyonlarda yayımlanması sağlanacaktır. Bu yayınların ulusal ve yerel televizyonlarda yayımlanması için gerektiğinde bir bedel de ödenebilecektir.

Bölge Müdürlüklerince, av koruma kontrollerinde yetkili olan OGM personeli, emniyet ve jandarma birimleri, köy muhtarları, fahri av müfettişlerine avcılık mevzuatı ve yaban hayatı konularında her yıl düzenli olarak bir program çerçevesinde eğitim verilecek, bu eğitimler yukarıda sayılan ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.

Av koruma ve kontrol faaliyetlerinde etkinliğin ve caydırıcılığın artırılmasına yönelik Bakanlığımız ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında işbirliği protokolü düzenlenecektir.

Doğa koruma ve avcılıkla ilgili suç ve kabahatlerin bildirilmesi maksadıyla Bakanlıkça bir ihbar hattı kurulmasına yönelik çalışmalara başlanacaktır.

Bakanlığımız birimlerinde düzenlenen idari yaptırım kararlarına kabahatli tarafından itiraz edilmesi neticesinde mahkemelerce kesin olarak verilen kararlara karşı açıkça hukuka aykırılık bulunduğu hallerde kanun yararına bozma kanun yoluna başvurmak üzere Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak üzere Genel Müdürlüğümüze iletilecektir.

Bölge Müdürlüklerince; av ve yaban hayatı konularında araştırmaların artırılması için sorumluluk sahasında bulunan üniversitelerle gerekli işbirliğine gidilecektir.

Bakanlığımız tarafından Yüksek Öğretim Kurumu nezdinde av ve yaban hayatı konularına yönelik araştırmaların arttırılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Bölge Müdürlüklerince av ve yaban hayatının yoğun olduğu alanlardaki karayolu kenarlarına konulmak üzere bilgilendirici tabelalar hazırlanacak ve uygun noktalara yerleştirilecektir.

Bölge Müdürlüklerince, karayollarında meydana gelen trafik kazalarında yaralanan veya ölen yaban hayvanlarının türü ve adetine ilişkin bilgiler KARAYAP sistemine girilecektir.

Bakanlığımız, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları arasında düzenlenecek bir protokol çerçevesinde 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Gününün tüm yurtta geniş bir katılım ve etkinliklerle kutlanması sağlanacaktır.

Yaban hayatı için zararlı olan tarımsal ilaç ve gübrelerin kontrollü kullanımı, doğa dostu üretim tekniklerinin geliştirilmesi, tarım zararlıları ile biyolojik mücadele kapsamında doğaya yaban hayvanı yerleştirme konusunda işbirliği yapılması ve meralara otlatma amaçlı hayvan nakilleri sırasında yaban hayatı yaşam alanlarına zarar verilmemesi hususunda duyarlılığın arttırılması için Bakanlığımızca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Av ve yaban hayvanları üzerindeki avcı baskısının azaltılması maksadıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına ait mevcut poligonlardan yararlanılması ve yaygınlaştırılması için Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında bir protokol düzenlenecektir.

Avcılık ve Yaban Hayatı Ön Lisans Mezunlarının DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde av ve yaban hayatı hizmetlerinde işlendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaktır.

TOPLANTIYA KATILANLARIN LİSTESİ.

Sabri KİRİŞ (DKMP Genel Müdür Yardımcısı), Uğur BULUT (Daire Başkanı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü), Mehmet TUNCER Tetkik Hakim, Ceza İleri Genel Müdürlüğü), J.Yb. Sezai YILDIRIM (Antalya İl Jandarma Komutanlığı), Hasan YILMAZ (Grup Başkan Vekili, MEB), Uğur ERGİN Grup Başkan V., MEB), Cemal AKCAN (Daire Başkanı, DKMP), Cihangir ALTUN (Daire Başkanı, DKMP), Sultan SEYHAN (Daire Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı), Hakan RAGIBOĞLU (Daire Başkan Yrd., OGM), Doç. Dr. Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU (İstanbul Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL (Süleyman Demirel Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Ahmet MERT (Süleyman Demirel Üniversitesi), Dr. Vedat BEŞKARDEŞ (İstanbul Üniversitesi), Haluk ÖZDER (I. Bölge Müd.), Yahya GÜNGÖR (II. Bölge Müd.), İsrafil ERDOĞAN (III. Bölge Müd.), Yılmaz KOCAMAN (IV. Bölge Müd. Yrd.), Hasan BAŞYİĞİT (V. Bölge Müd. Yrd.), Adnan YILMAZTÜRK (VI. Bölge Müd.), Etem BOZ (VII. Bölge Müd.), Ahmet AKKİPRİK (VIII. Bölge Müd.), Erdem KARAAĞAÇ (IX. Bölge Müd.), Oğuz BAYAZIT (X. Bölge Müd.), Emin KARAMAN (XI. Bölge Müd.), Mustafa BULUT (XII. Bölge Müd.), Faruk ÖZBEK (XIV. Bölge Müd.), Ayhan DELİGÖZ (XV. Bölge Müd.), Raif SAĞLAM (Şube Müdürü EGM), Kamil ÜÇBAŞ (AYHAK Başkanı), Kamuran BİRİNCİ (Şube Müdürü, OGM), Ömer AYGÜL (Veteriner Hekim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı), Ayhan ERTAŞ (EGM), Mahmut Nedim GÜRTEKİN (Gmr. Muh. Gnl. Md.), Beyza HABİBOĞLU (Gmr. Muh. Gnl Md., Uzman)

Hava Durumu

Trabzon